Opleiding

Opleiding


De opleiding in causale voetreflexologie wordt georganiseerd in verschillende lesblokken.

Er is geen voorkennis vereist.


Je kan causale voetreflexologie leren voor eigen gebruik.

Het preventieve karakter van deze benadering laat toe om al op een eenvoudige manier aan de slag te gaan in je omgeving na het volgen van enkele lesblokken. Na de 3 eerste modules kan je voor eigen gebruik al heel wat toepassen.


Je kan ook doorgroeien en van causale voetreflexologie je beroep maken. Je maakt dan kennis met heel veel oorzakelijke relaties, je leert organen met emotionele hersenzones verbinden, je leert een embryologische techniek,...


Voor mensen die reeds elders cursussen of een opleiding in reflexologie volgden, zal elk lesblok een nieuwe benadering met zich meebrengen. De nieuwe inzichten zullen onmiddellijk kunnen ingepast worden in de eigen methode. 


Het eerste jaar omvat 2 lesblokken van 8 lessen, het tweede jaar omvat 2 lesblokken van 7 lessen en enkele facultatieve lessen.

Het derde jaar omvat 4 kleinere lesblokken.

Voor wie causale voetreflexologie beroepsmatig wil uitoefenen wordt verdere begeleiding voorzien met gevalstudies en een voorbereiding op een examen met het oog op het behalen van het getuigschrift.CURSUSSEN BEGINNERS VOORJAAR 2024

Tot onze grote spijt zullen de geplande reeksen voor beginners niet kunnen starten in de maand maart, zoals was gepland. Dit om organisatorische redenen.

Van zodra we meer zicht hebben op de cursussen van volgend werkjaar, zal je meer info kunnen terugvinden op de website.Ben je geïnteresseerd om kennis te maken met deze manier van denken? Heb je interesse om voeten te leren bewerken vanuit deze achtergrond?

Contacteer ons: 02/466 27 29 of info@causalevoetreflexologie.be.